За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Община Троян кани всички жители на града на 4.12.2017 г. (понеделник) в 17:00 ч. на централния площад. В началото на най-празничния месец, ще бъде спазена една традиция, която носи емоции за малки и големи – запалване на коледните светлини.

На 4-ти декември белобрадият дядо Коледа планира да посети Троян и да се срещне с децата от общината. Светването на празничната украса ще бъде съпроводено от огнено и светлинно шоу и изненади за най-малките.

Очакваме ви!

В България често говорим и обръщаме внимание на проблемите, но по-рядко се вглеждаме в постиженията. А когато става въпрос за "тези извън София", общественото внимание съвсем бива приспивано. Затова Actualno.com разговаря с кметовете на някои от най-китните общини в България - за да научим какви са постиженията ми, какво добро е свършено от тях и какви са проблемите, които трябва да бъдат решени. Днес ще Ви запознаем с Троян - чрез разговор с г-жа Донка Михайлова.
 
Г-жа Михайлова, измина първата половина от мандата Ви, какво постигнахте в своето управление досега?
Най-голямото постижение на общността като цяло, представлявана от местната власт, местния бизнес, от гражданите, е, че живеем в град, в който хората имат работа. Безработицата е 5,2% - на прага на здравословната. Икономиката върви успешно. Общината успя за този период от време да изпълни голяма част от ангажиментите, поети в предизборната програма. В момента реализираме 11 проекта на стойност около 11 млн. лв. за саниране, като на практика санираме всички публични сгради и частни сгради, в които живеят над 400 троянски семейства.
 
Тези проекти само по ОП "Региони в растеж" ли са?
По ОП "Региони в растеж" и по Националната програма за енергийна ефективност общо. Работим по изграждането на бизнес зона "Север". Успяхме да привлечем средства за осъществяване на редица социални дейности. Започнахме работа по изграждане на Дневен център за деца с увреждания. Скоро ще осъществим един емблематичен за Троян обект - малкия пазар. Готвим се за догодина с много амбициозна инвестиционна програма да посрещнем 150-годишнината от обявяването на Троян за град.
 
За кои важни проблеми не Ви стигна времето и остават за решаване?
В българските общини винаги остават много проблеми за решаване. Може би най-важният за нас е проблемът с отпадъците. Започваме разширяване на действащите първа и втора клетка на депото. Очакваме да привлечем средства за изграждане на нова клетка. Подадохме проектно предложение към Оперативна програма "Околна среда" миналата седмица и очакваме до края на годината да договорим изграждането на компостираща и сепарираща инсталация. Винаги остават много проблеми, свързани с улична и пътна инфраструктура. Работим на практика ежедневно за формиране на конкурентна среда, която да води до по-стабилни доходи на троянци.

Средствата от общинския бюджет, освен за заплати, за какво друго стигат?
Община Троян е сред общините с добра финансова устойчивост в резултат на провеждано добро финансово управление. Редовно сме сочени сред първите 10-15 общини, които поддържат стабилен бюджет. Аз се радвам на това, че той се оценява от финансовото министерство като бюджет на една добра и успешна инвестиционна активност. Тази година успяхме да увеличим капиталовите разходи за селата със 73%. Средствата са насочени според волята на кметските съвети най-вече за реконструкция на улици и пътища, но и за изграждане на площадни пространства - нещо, което е важно за тях. Подкрепяме реконструкцията и поддържането на публичната общинска собственост в селата. Поддържаме пенсионерски клубове във всяко населено място. Средствата от общинския бюджет през последната година в голяма степен бяха използвани за проектиране на обекти, за които търсим външно финансиране за цялостна реконструкция на улици в града, най-вече от европейски фондове. Осигурихме необходимото съфинансиране на публични общински сгради, с помощта на които привлякохме средства за енергийна ефективност. Влагаме немалко в усъвършенстването и подобряването на базата в училищата и детските градини, в общинската болница и социалните институции.

За кои дейности или проекти разчитате на правителствено финансиране?
Във времето община Троян се е справяла сама. Честно казано, винаги ме е боляло, когато сме получавали отговор: "Вие сте община, която има добра финансова устойчивост, поради което няма да получите държавно финансиране". Силно се надявам да получим правителствена подкрепа за достойното отбелязване на 150-годишнината на града. Готвим едно предложение до правителството, чрез което да получим подкрепа за някои ключови обекти.
 
До каква степен разчитате на еврофинансирането?
Основно разчитаме на себе си. Разчитаме на това, че троянци са добри данъкоплатци, които коректно се издължават към общинския бюджет. На това, че всяка година успяваме да увеличим събираемостта в общинските приходи и относителният дял на средствата с местен произход - всяка година стават все повече. Радваме се на това наше постижение, защото аз мисля, че собствените средства за една община означават свобода - свободата да насочваме средствата там, където в най-голяма степен отговарят на потребностите и очакванията на хората. Разбира се, в много голяма степен разчитаме на европейското финансиране. В настоящата година то е в размер около 60-70% от средствата в общинския бюджет. Тази подкрепа ни позволява да правим сериозни стъпки в подобряване на тежката инфраструктура. Стъпка, която не можем да направим само със собствени приходи. В резултат на европейската подкрепа реновирахме на 85% ВиК-мрежата в града. Очакваме сега да решим и проблема с отпадъците.

За много Ваши колеги средствата от еврофондовете са панацея, към която се стремят, но Вие залагате повече на собствените постъпления?
Мисля, че това е добрата управленска политика. За всички е ясно, че в един момент европейското финансиране ще бъде силно ограничено. Надявам се, че това няма да се случи в рамките на следващия програмен период. УС на НСОРБ полагаме сериозни усилия в тази насока. Но ако търсим устойчивост в дългосрочен план за развитието на общините, трябва отново да разчитаме на себе си.

От коя европрограма сте получили най-мащабно финансиране досега?
От ОП "Околна среда". За миналия програмен период получихме финансиране за втория етап на водния цикъл на стойност 20 млн. лв. Очакваме сега да договорим нов проект на стойност 4,1 млн. лв. за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци Имаме подкрепа от ОПРР и в миналия, и в сегашния програмен период. Проектите, за които преди малко споменах, за енергийна ефективност по ОПРР са на стойност около 9 млн. лв.
 
Автор: Анита Чолакова

Интервю на: actualno.com
 

Ученици от троянската Професионална гимназия по механоелектротехника се срещнаха с кмета Донка Михайлова, за да ѝ разкажат за интересния проект, по който работят.

„Радвам се, че още има учителите, които да успяват да задържат пламъка в очите на своите ученици. Павел, Мартин и Теодора Дудева от ПГМЕТ-Троян представиха проекта, по който работят - история на преподаване на физика в Троян, по повод 150 годишнината от обявяването на Троян за град.“, разказа кметът г-жа Михайлова след срещата си. Учениците и техният ръководител бяха подготвили анкета, на която кметът с удоволствие отговори. Въпросите връщат анкетираните в ученическите години, спомените за учителите и уроците, които днес помагат.

Кметът посъветва екипа през предстоящата 2018 г. да кандидатства по проект Обществен форум за реализиране на партньорски проекти, с който да разширят реализираните дейности и да получат финансова подкрепа от Общината.

С встъпителна пресконференция, провела се на 7.11.2017 г. в Информационно-културен център, Троян, бе дадено началото на реализиране на проект № BG16RFOP001-2.001-0018 „Повишаване на енергийната ефективност на общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55 и ул. „Л. Каравелов" №42“. Събитието бе уважено от кмета на Общината г-жа Михайлова, заместник-областния управител г-н Пъдарски, представители на фирмите изпълнители, гости и разбира се  - екипа за управление на проекта.

В началото на пресконференцията кметът г-жа Михайлова за пореден път изрази удовлетвореността от възможността за вдъхване на нов живот на двете административни сгради. „Със санирането на тези сгради на практика ще бъдат реновирани всички основни общински сгради на територията на града“. Тя пожела успех на изпълнителите, но припомни, че троянци ще гледат с критично око процеса на работа. Кметът каза още, че се надява  в края да бъде отчетен един успешен проект.

Инж. Полина Павлова, ръководител на екипа по проекта, припомни сантимента на троянци към двете емблематични сгради. Едната, триетажната сграда на ул. „Любен Каравелов“,  построена през 60-те години на миналия век, служила за нуждите на Общостроително предприятие град Троян, а по-късно преотредена за частна общинска собственост, като Общината е предоставила имота за ползване от бившето БКС. Другата – сграда, позната за граждани като сградата на „Местни приходи“ или Данъчното, е шестетажна сграда, строена през 60-те години на миналия век, за нуждите на Промкомбинат град Троян, а по-късно преотредена за частна общинска собственост заедно с пристройките към нея, изградени на по-късен етап. Сгради, в които е започнал, а дори и преминал трудовият стаж на много троянци.

Фирмите-изпълнители, носещи отговорност по реализиране на дейностите и изпълнение на мерките, са:  „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД - Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на Общинска административна сграда, находяща се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ №42“ и ДЗЗД „ГАРАНТ-ПЕРФЕКТ“ - Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на Общински административни сгради, находящи се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №55“. Всички изпълнители и допълнителна информация за дейностите може да бъде намерена в специалната секция „Проекти“ на официалната страница на Община Троян - http://troyan.bg/proekti-i-programi/itemlist/category/3-deystvashti.html.

Припомняме, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 858 274, 80 лв., от които Европейско финансиране: 671 856, 44 лв.; Национално финансиране: 118 562, 90 лв. и съфинансиране от Община Троян – 67 855, 46 лв.

 

Събития

Март 2018
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011