За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Търсим теб – креативен, енергичен, с поглед, който ще покаже Троян многолик, романтичен и различен, да представи многообразието и балканджийски дух на Троян в кратко видео.

През настоящата година Троян навършва своята 150-та годишнина. Такъв рожден ден трябва да се отбележи достойно. Искаме 150-та годишнина да остави следа, за тези, които след време ще се питат – какво е привличало и продължава да привлича хората тук? Какво по-добре от това към всички материали, които ще бъдат публикувани за Троян през 2018 г., да изготвим и кратки видео-материали (трейлъри), които да показват красотите в Сърцето на Балкана?

Какво очакваме:

 • Да развиеш и да ни предложиш своята идея, като в кратките видео-материали да представиш част от 150-те причини да посетим Троян;
 • Цялостно заснемане – кадри от земя и с дрон;
 • Обработка и Монтаж;
 • Очакваме в офертата да ни напишеш каква Техника използваш за заснемането на видео-материалите;
 • Включване на кратки, двуезични субтитри или дикторски глас (български и английски език) във видеото;
 • Озвучаване;
 • Качество: минимум HD;
 • Предаване на видеото в mp4 формат, чрез онлайн трансфер и на физически носител;
 • Времетраене (до 3 мин.);
 • Право върху използване и разпространяване на материалите. Предназначен за комерсиална употреба.

 

Изпрати своята идейна и ценова оферта на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или на адрес гр. Троян п.к. 5600, пл. Възраждане 1, Община Троян в срок до 28.02.2018 г.

 

На 25.01.2018 г., кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова направи Годишен отчет за изпълнение на Управленската програма пред Общински съвет-Троян. Ден по-рано, г-жа Михайлова покани общински съветници, граждани, представители на институции на традиционния отчет за изпълнението на бюджета за предходната 2017 г. и обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г. Бюджет 2018 г. предстои да бъде разгледан на заседанието на Общински съвет-Троян на 08.02.2018 г.

От направения отчет стана ясно, че Община Троян бележи ръст от 1 334 х.лв. в приходите за 2017 г. спрямо 2016 г. Забелязва се значителен ръст на разходите спрямо 2016 г., с 2,5 млн.лв. – ръст на разходите за инвестиции с 1,100 млн. лв. или 38 %; заплати и осигурителни плащания – 993 хил.лв. /основно в образование с 568 х.лв., чистота – 145 х.лв., социални дейности – 124 х.лв./.

През 2017 г. са събрани данъчни и неданъчни приходи 7 873 х. лева, при 6 952 х. лева през 2016 година. Расте събираемостта на текущия облог.

Звено „Земеделие и гори“ – с разходени 83 х.лв. са реализирани 418 х.лв.

Вложените средства за инвестиции в селата са 3 пъти повече спрямо 2016 г. /2016 г. – 421 х.лв. и 2017 г. – 1 287 х.лв./. Община Троян реализира рекордно висока капиталова програма в населените места от общината.

Община Троян е в добро финансово състояние. Министерство на финансите определя Троян в групата на общините с най-добра финансова устойчивост.

Бюджет 2018 г. е една идея по-смел от предходните. Той предполага добро управление на приходната и разходната част и използва във висока степен резервите.

През 2018 предстои много работа за разрешаване на проблемите с отпадъците. Стартира изпълнението на проекта за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация на стойност 6 млн. 200 х. лв. Община Троян вече информира за подписания договор изработване на идеен проект за археологически комплекс „Состра“. Заложени са  48 х.лв. за проектиране на комплекс „Состра“. С началото на 2018 г. започва работа и по изпълнение на заложените в предходните години приоритетни обекти с финансиране от собствени средства и субсидия за капиталови разходи:

-         Изграждане на съвременен Малък пазар – 408 х.лв.;

-         Реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски” и ул. „М. Радковски” /АИР/ - 700 х.лв.;

-         Изграждане на дига на ДТБО – 392 х. лв.;

Продължават действията на Община Троян за подобряване на инфраструктурата на бизнес зона „Сврачи дол“, като в бюджета са заложени 168 х.лв. През 2018 г. отново е заложено обновяване на техниката на ОП „Комунални услуги“ за сметосъбиране, строителни дейности и снегопочистване – 180 х.лв.

В грижата за младите хора, за инвестиции за подобряване на материалната база в учебни и детски заведения са заложени 189 х.лв., за дейност Образование – 30 х.лв. за дофинансиране и 27 х.лв. за издръжка на плувния басейн;

През годината предстои работа по разширяване на предлаганата услуга детска млечна кухня, а до края на 2018 – обединено хранене в детските градини.

За настоящата календарна година Спортният календар и субсидиите за детско-юношески спорт са завишени с по 5 х. лв.

През 2017 г. в ремонти на улици в града са вложени 209 х.лв., а за 2018 г. Общината планира 510 х.лв., или 301 х.лв. повече. Разчетено е преасфалтиране на ул. „Генерал Карцов“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Стара планина“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Еделвайс“.

Културният календар е завишен с 30 х.лв. или 23% ръст, като през настоящата година всички събития са посветени на 150-годишния юбилей на града.

Предстои една наситена с изпълнение на важни обекти 2018 г. За всеки, който иска да се запознае подробно с бюджета, може да посети страницата на Община Троян, на която за целите на Общественото обсъждане бяха качени проекто-бюджет, предложения за капиталови разходи и предложения за текущ ремонт.

 

През 2018 г. започва третата година от втория управленския мандат. Тя е годината, в която троянци честват важен юбилей и година, в която екипът на Община Троян се е заел с изпълнението на амбициозни проекти, които ще подобрят както ежедневието на хората в града, така и облика на Троян.

Кметът заяви, че основните управленски цели за 2018 г. са:

 • Последователност в изпълнение на приоритетите от Управленската програма – повече работни места и по-добри доходи, привличане и задържане на младите хора в общината и подобряване на средата и качеството на живот;
 • Достойно отбелязване на 150 години от обявяването на Троян за град.

За постигане на тези цели в плановете на общинската администрация и в предложението до общинския съвет за бюджет за 2018 г. се предвижда изпълнение на редица заложени в предходните години приоритетни обекти с финансиране от собствени средства. Едно от най-големите предизвикателства за годината ще бъдат усилията и работата за реализиране на кръгово кръстовище при, както е познато за троянци - АИР-а (моста за „Елпром“). Обектът е сложен и изпълнението му ще предизвика известно затруднение в ежедневното преминаване на хората в този район. Но безопасността на хората и добрата организация на движение изискват това да се направи. Само на няколко метра от този обект се намира и друго ключово място, което предстои да бъде реконструирано - т.нар. „Малък пазар“. След преминаване през всички процедури и няколко обществени обсъждания на проекта, които Община Троян направи, през месец февруари се очаква „Малък пазар“ временно да спре да работи във вида, в който го познаваме днес. След цялостната реконструкция, жителите и гостите на Троян ще видят един съвсем нов и различен облик на мястото – отговарящ на съвременните изисквания, по-добре организиран и удобен за посетителите. Както и друг път е споменавано, започва работа по изграждане на дига на Депото за твърди битови отпадъци, за което през годината ще бъдат вложени 392 х. лв. В посока подкрепа на политиките за създаване на нови работни места ще бъдат вложени 168000 лв. за бизнес зона „Сврачи дол“; изграждане на подземна инфраструктура, която ще осигури ел. захранване на всички прилежащи имоти в зоната. Ще бъде приключено изработването на Общ устройствен план за общината.

В края на 2017 г. Община Троян, заедно с Община Априлци, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. През настоящата година Общината ще работи за повишаване ефективността на управление на отпадъците, чрез изграждане на инсталациите и ще продължи търсенето на финансов ресурс за изграждане на трета клетка на депото на битови отпадъци.

През 2017 г. няколкогодишните усилия, които ръководството на Общината полагаше и преговорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на северния вход на града вече имат резултат. През 2018 г. ще продължи настояването пред АПИ за по-нататъшна реконструкция на входа и изхода на града, на пътя през „Ливадето“ и на пътя от разклона за Добродан до Лесидрен.

Тази година предстои завършването на всички обекти, в които се реализират проекти за повишаване на енергийната ефективност. Вече се вижда новият облик на кварталите – всеки със свой отличителен цвят, новата визия на многофамилните къщи и дори на някои от публичните сгради.

През годината ще започне работата за изграждане на Дневен център за лица с увреждания, който Община Троян се надява значително да облекчи ежедневието както на децата и младежите с увреждания, така и на техните семейства.

В годината на 150-тия „рожден ден“ на града, Общината ще се опита да увеличи средствата за културни дейности. Повишаване на качеството на културните продукти е предпоставка за привличане на повече посетители в общината. В тази връзка Община Троян ще открие и фонд „150 години Троян“, който да набира допълнителни средства за реализирането на висококачествени културни събития, посветени на знаковия празник на Троян.

В началото на 2018 г. Община Троян отчита положителни резултати от изминалата година и устойчивост на туристическия поток в общината – тенденция, която се запазва в последните няколко години.

През последните 5 години ежегодно нараства средномесечният брой нощувки: от средно 8 392 нощувки през 2013 година до 13 747 през 2017 година. През 2013 година само в 4 месеца нощувките са над средномесечните, докато през 2017 година месеците са 5, а в още 4 от месеците стойностите са близки до средномесечните. Тези показатели са красноречиви за сравнително добрата целогодишна устойчивост на туристическите посещения с нощувка в региона.

Общината отчита сравнително ниска сезонност при престоя на туристите с нощувка. Месеците с по-нисък брой нощувки за 2017 година са януари и март. Месеците с най-висок брой нощувки през 2017 година са юни, юли, август и декември.

Община Троян се утвърждава като конкурентна туристическа дестинация за целогодишен туризъм. Устойчиво се увеличава средният престой на турист, като справките сочат за годините следната средна продължителност на престоя: 2013 г. – 1,64 дни; 2014 г. – 1,94 дни; 2015 г. – 1,96 дни; 2016 г. – 2,11 дни; 2017 г. – 2,24 дни. Най-дълъг среден престой е реализиран през месеците юли (2,61 дни) и август (2,80 дни), а най-кратък – през март (1,86 дни), както и през януари и октомври (1,97 дни).

През 2017 г. общият брой декларирани нощувки е 164 970, което е с 17,71% повече спрямо 2016 г. Туристите, пренощували в община Троян са 73 741, което е с 11,19% повече спрямо 2016 г. Тези данни показват, че интересът и посещенията на българския турист към Троянския регион се запазват стабилни, средния реализиран престой устойчиво се повишава през годините. Развитието на различните видове туризъм – събитиен, религиозен, СПА, сватбен и ски туризъм спомагат за повишаване на атрактивността на община Троян като предпочитана туристическа дестинация, независимо от годишния сезон.

Реализираният приход от категоризации през 2017 г. е 14 270 лв. За 2018 г. на категоризация подлежат 27 обекта – 15 заведения за хранене и развлечения и 12 места за настаняване, категоризирани през 2011 г.

За добрата изминала туристическа година ръководството на Община Троян отчита приноса на проведените събития, които са по-важен фактор, влияещ на туристическите посещения на община Троян. През 2017 г. бяха проведени основни традиционни събития, като: „Български фестивал на сливата“, „Празник на билките, планината и туризма“, „Международен пленер по ковано желязо“, „Рок академия“ и „Джулай морнинг“. Община Троян отново бе домакин на събития от различен характер, като сред тях бяха и традиционните – „66. Международна колоездачна обиколка на България“ и „Европейски и републикански шампионат по мотокрос“.

Събития

Декември 2018
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011