За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова и областният управител г-н Георги Терзийски подписаха Споразумение за извършване на комплексни административни услуги. От месец март тази година жителите на Троян и Ловеч могат да заявяват ползване на няколко услуги в съответните администрации.

От страна на Областна администрация се извършват: издаване на „Удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост“; издаване на „Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността“; издаване на „Удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост“; издаване на „Заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“; изготвяне на „Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост“.

От страна на Община Троян се извършват следните услуги: издаване на удостоверение за наследници; издаване на удостоверение за семейно положение; издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца; издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; издаване на удостоверение за раждане-дубликат; издаване на многоезично извлечение от актове по гражданско състояние (раждане, брак и смърт); издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат; удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот; издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ; издаване на удостоверение за административен адрес; издаване на удостоверение за начин на трайно ползване и вид територия; издаване на удостоверение за пореден номер на парцел.

Предоставянето на услугите по комплексен път позволява на ползвателите на услуги да пестят време и средства, които до скоро бяха свързани и с пътуване до съответната администрация.

Извършаването на комплексни административни услуги между двете институции беше тествано пилотно, като вече са разменени 4 услуги.

В началото на новата година, кметът г-жа Михайлова проведе работна среща с част от Инициативен комитет за поставяне на паметен знак на академик Ангел Балевски в Троян и общинският съветник Васил Радойчевски, който е силно ангажиран с реализиране на идеята.

Кметът и ръководството на Община Троян изразиха пълна подкрепа за реализирането на инициативата, чрез отбелязване дейността на академика с подходящ знак и заявиха, че ще съдействат това да се случи, като 150-та годишнина от обявяването на Троян за град е един подходящ повод.

Академик Ангел Балевски е един от прочутите троянци, който е световно признат. Работил главно в областта на технологията на металите, той е дългогодишен ректор на Висшия машинно-електротехнически институт „Владимир Ленин“ (ВМЕИ) в София, председател на Българската академия на науките (БАН) и заместник-председател на Държавния съвет на Народна република България. Ангел Балевски е роден през 1910 г. в Троян. Произхожда от стар охридски род, един и същ с този на Васил Балевски. През 1929 завършва Трета софийска мъжка гимназия, а през 1934 г. – Немското висше техническо училище в Бърно, Чехословакия. Професионалната си дейност започва като неплатен стажант в Инженерната работилница в София. После минава през фабриките „Чиличена ръка“, „Борис Ташков“, „Електрометал“, „Авгис“.

Инициативният комитет за поставяне на паметна плоча е в състав: Акад. Стефан Воденичарски; чл. кор.проф. Мичо Хаджийски; проф. Митко Миховски; проф. Цветомир Миховски; инж. Христофор Стаевски; инж. Любен Лучев; инж. химик Христо Ангелски; инж. Йонко Михов; инж. Пенчо Адърски; Иван Христов; Иван Беломъжев; инж. Дочо Карадочев; инж. Минко Бораджиев; инж. Иван Лучев; инж. Руско Русенов; д-р Марин Миховски.

Ръководството, което прие инициативата с голямо желание, проучва най-подходящите места, на които може да се реализира паметният знак. Предстои да бъде обявено какъв паметен знак ще бъде поставен. Община Троян се ангажира да съдейства на Инициативния комитет. Общината ще информира за хода на развитие на инициативата.

Търсим теб – креативен, енергичен, с поглед, който ще покаже Троян многолик, романтичен и различен, да представи многообразието и балканджийски дух на Троян в кратко видео.

През настоящата година Троян навършва своята 150-та годишнина. Такъв рожден ден трябва да се отбележи достойно. Искаме 150-та годишнина да остави следа, за тези, които след време ще се питат – какво е привличало и продължава да привлича хората тук? Какво по-добре от това към всички материали, които ще бъдат публикувани за Троян през 2018 г., да изготвим и кратки видео-материали (трейлъри), които да показват красотите в Сърцето на Балкана?

Какво очакваме:

  • Да развиеш и да ни предложиш своята идея, като в кратките видео-материали да представиш част от 150-те причини да посетим Троян;
  • Цялостно заснемане – кадри от земя и с дрон;
  • Обработка и Монтаж;
  • Очакваме в офертата да ни напишеш каква Техника използваш за заснемането на видео-материалите;
  • Включване на кратки, двуезични субтитри или дикторски глас (български и английски език) във видеото;
  • Озвучаване;
  • Качество: минимум HD;
  • Предаване на видеото в mp4 формат, чрез онлайн трансфер и на физически носител;
  • Времетраене (до 3 мин.);
  • Право върху използване и разпространяване на материалите. Предназначен за комерсиална употреба.

 

Изпрати своята идейна и ценова оферта на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или на адрес гр. Троян п.к. 5600, пл. Възраждане 1, Община Троян в срок до 28.02.2018 г.

 

На 25.01.2018 г., кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова направи Годишен отчет за изпълнение на Управленската програма пред Общински съвет-Троян. Ден по-рано, г-жа Михайлова покани общински съветници, граждани, представители на институции на традиционния отчет за изпълнението на бюджета за предходната 2017 г. и обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г. Бюджет 2018 г. предстои да бъде разгледан на заседанието на Общински съвет-Троян на 08.02.2018 г.

От направения отчет стана ясно, че Община Троян бележи ръст от 1 334 х.лв. в приходите за 2017 г. спрямо 2016 г. Забелязва се значителен ръст на разходите спрямо 2016 г., с 2,5 млн.лв. – ръст на разходите за инвестиции с 1,100 млн. лв. или 38 %; заплати и осигурителни плащания – 993 хил.лв. /основно в образование с 568 х.лв., чистота – 145 х.лв., социални дейности – 124 х.лв./.

През 2017 г. са събрани данъчни и неданъчни приходи 7 873 х. лева, при 6 952 х. лева през 2016 година. Расте събираемостта на текущия облог.

Звено „Земеделие и гори“ – с разходени 83 х.лв. са реализирани 418 х.лв.

Вложените средства за инвестиции в селата са 3 пъти повече спрямо 2016 г. /2016 г. – 421 х.лв. и 2017 г. – 1 287 х.лв./. Община Троян реализира рекордно висока капиталова програма в населените места от общината.

Община Троян е в добро финансово състояние. Министерство на финансите определя Троян в групата на общините с най-добра финансова устойчивост.

Бюджет 2018 г. е една идея по-смел от предходните. Той предполага добро управление на приходната и разходната част и използва във висока степен резервите.

През 2018 предстои много работа за разрешаване на проблемите с отпадъците. Стартира изпълнението на проекта за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация на стойност 6 млн. 200 х. лв. Община Троян вече информира за подписания договор изработване на идеен проект за археологически комплекс „Состра“. Заложени са  48 х.лв. за проектиране на комплекс „Состра“. С началото на 2018 г. започва работа и по изпълнение на заложените в предходните години приоритетни обекти с финансиране от собствени средства и субсидия за капиталови разходи:

-         Изграждане на съвременен Малък пазар – 408 х.лв.;

-         Реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски” и ул. „М. Радковски” /АИР/ - 700 х.лв.;

-         Изграждане на дига на ДТБО – 392 х. лв.;

Продължават действията на Община Троян за подобряване на инфраструктурата на бизнес зона „Сврачи дол“, като в бюджета са заложени 168 х.лв. През 2018 г. отново е заложено обновяване на техниката на ОП „Комунални услуги“ за сметосъбиране, строителни дейности и снегопочистване – 180 х.лв.

В грижата за младите хора, за инвестиции за подобряване на материалната база в учебни и детски заведения са заложени 189 х.лв., за дейност Образование – 30 х.лв. за дофинансиране и 27 х.лв. за издръжка на плувния басейн;

През годината предстои работа по разширяване на предлаганата услуга детска млечна кухня, а до края на 2018 – обединено хранене в детските градини.

За настоящата календарна година Спортният календар и субсидиите за детско-юношески спорт са завишени с по 5 х. лв.

През 2017 г. в ремонти на улици в града са вложени 209 х.лв., а за 2018 г. Общината планира 510 х.лв., или 301 х.лв. повече. Разчетено е преасфалтиране на ул. „Генерал Карцов“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Стара планина“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Еделвайс“.

Културният календар е завишен с 30 х.лв. или 23% ръст, като през настоящата година всички събития са посветени на 150-годишния юбилей на града.

Предстои една наситена с изпълнение на важни обекти 2018 г. За всеки, който иска да се запознае подробно с бюджета, може да посети страницата на Община Троян, на която за целите на Общественото обсъждане бяха качени проекто-бюджет, предложения за капиталови разходи и предложения за текущ ремонт.

 

Събития

Февруари 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011