За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

В началото на новата година, кметът г-жа Михайлова проведе работна среща с част от Инициативен комитет за поставяне на паметен знак на академик Ангел Балевски в Троян и общинският съветник Васил Радойчевски, който е силно ангажиран с реализиране на идеята.

Кметът и ръководството на Община Троян изразиха пълна подкрепа за реализирането на инициативата, чрез отбелязване дейността на академика с подходящ знак и заявиха, че ще съдействат това да се случи, като 150-та годишнина от обявяването на Троян за град е един подходящ повод.

Академик Ангел Балевски е един от прочутите троянци, който е световно признат. Работил главно в областта на технологията на металите, той е дългогодишен ректор на Висшия машинно-електротехнически институт „Владимир Ленин“ (ВМЕИ) в София, председател на Българската академия на науките (БАН) и заместник-председател на Държавния съвет на Народна република България. Ангел Балевски е роден през 1910 г. в Троян. Произхожда от стар охридски род, един и същ с този на Васил Балевски. През 1929 завършва Трета софийска мъжка гимназия, а през 1934 г. – Немското висше техническо училище в Бърно, Чехословакия. Професионалната си дейност започва като неплатен стажант в Инженерната работилница в София. После минава през фабриките „Чиличена ръка“, „Борис Ташков“, „Електрометал“, „Авгис“.

Инициативният комитет за поставяне на паметна плоча е в състав: Акад. Стефан Воденичарски; чл. кор.проф. Мичо Хаджийски; проф. Митко Миховски; проф. Цветомир Миховски; инж. Христофор Стаевски; инж. Любен Лучев; инж. химик Христо Ангелски; инж. Йонко Михов; инж. Пенчо Адърски; Иван Христов; Иван Беломъжев; инж. Дочо Карадочев; инж. Минко Бораджиев; инж. Иван Лучев; инж. Руско Русенов; д-р Марин Миховски.

Ръководството, което прие инициативата с голямо желание, проучва най-подходящите места, на които може да се реализира паметният знак. Предстои да бъде обявено какъв паметен знак ще бъде поставен. Община Троян се ангажира да съдейства на Инициативния комитет. Общината ще информира за хода на развитие на инициативата.

Търсим теб – креативен, енергичен, с поглед, който ще покаже Троян многолик, романтичен и различен, да представи многообразието и балканджийски дух на Троян в кратко видео.

През настоящата година Троян навършва своята 150-та годишнина. Такъв рожден ден трябва да се отбележи достойно. Искаме 150-та годишнина да остави следа, за тези, които след време ще се питат – какво е привличало и продължава да привлича хората тук? Какво по-добре от това към всички материали, които ще бъдат публикувани за Троян през 2018 г., да изготвим и кратки видео-материали (трейлъри), които да показват красотите в Сърцето на Балкана?

Какво очакваме:

 • Да развиеш и да ни предложиш своята идея, като в кратките видео-материали да представиш част от 150-те причини да посетим Троян;
 • Цялостно заснемане – кадри от земя и с дрон;
 • Обработка и Монтаж;
 • Очакваме в офертата да ни напишеш каква Техника използваш за заснемането на видео-материалите;
 • Включване на кратки, двуезични субтитри или дикторски глас (български и английски език) във видеото;
 • Озвучаване;
 • Качество: минимум HD;
 • Предаване на видеото в mp4 формат, чрез онлайн трансфер и на физически носител;
 • Времетраене (до 3 мин.);
 • Право върху използване и разпространяване на материалите. Предназначен за комерсиална употреба.

 

Изпрати своята идейна и ценова оферта на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и/или на адрес гр. Троян п.к. 5600, пл. Възраждане 1, Община Троян в срок до 28.02.2018 г.

 

На 25.01.2018 г., кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова направи Годишен отчет за изпълнение на Управленската програма пред Общински съвет-Троян. Ден по-рано, г-жа Михайлова покани общински съветници, граждани, представители на институции на традиционния отчет за изпълнението на бюджета за предходната 2017 г. и обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г. Бюджет 2018 г. предстои да бъде разгледан на заседанието на Общински съвет-Троян на 08.02.2018 г.

От направения отчет стана ясно, че Община Троян бележи ръст от 1 334 х.лв. в приходите за 2017 г. спрямо 2016 г. Забелязва се значителен ръст на разходите спрямо 2016 г., с 2,5 млн.лв. – ръст на разходите за инвестиции с 1,100 млн. лв. или 38 %; заплати и осигурителни плащания – 993 хил.лв. /основно в образование с 568 х.лв., чистота – 145 х.лв., социални дейности – 124 х.лв./.

През 2017 г. са събрани данъчни и неданъчни приходи 7 873 х. лева, при 6 952 х. лева през 2016 година. Расте събираемостта на текущия облог.

Звено „Земеделие и гори“ – с разходени 83 х.лв. са реализирани 418 х.лв.

Вложените средства за инвестиции в селата са 3 пъти повече спрямо 2016 г. /2016 г. – 421 х.лв. и 2017 г. – 1 287 х.лв./. Община Троян реализира рекордно висока капиталова програма в населените места от общината.

Община Троян е в добро финансово състояние. Министерство на финансите определя Троян в групата на общините с най-добра финансова устойчивост.

Бюджет 2018 г. е една идея по-смел от предходните. Той предполага добро управление на приходната и разходната част и използва във висока степен резервите.

През 2018 предстои много работа за разрешаване на проблемите с отпадъците. Стартира изпълнението на проекта за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация на стойност 6 млн. 200 х. лв. Община Троян вече информира за подписания договор изработване на идеен проект за археологически комплекс „Состра“. Заложени са  48 х.лв. за проектиране на комплекс „Состра“. С началото на 2018 г. започва работа и по изпълнение на заложените в предходните години приоритетни обекти с финансиране от собствени средства и субсидия за капиталови разходи:

-         Изграждане на съвременен Малък пазар – 408 х.лв.;

-         Реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски” и ул. „М. Радковски” /АИР/ - 700 х.лв.;

-         Изграждане на дига на ДТБО – 392 х. лв.;

Продължават действията на Община Троян за подобряване на инфраструктурата на бизнес зона „Сврачи дол“, като в бюджета са заложени 168 х.лв. През 2018 г. отново е заложено обновяване на техниката на ОП „Комунални услуги“ за сметосъбиране, строителни дейности и снегопочистване – 180 х.лв.

В грижата за младите хора, за инвестиции за подобряване на материалната база в учебни и детски заведения са заложени 189 х.лв., за дейност Образование – 30 х.лв. за дофинансиране и 27 х.лв. за издръжка на плувния басейн;

През годината предстои работа по разширяване на предлаганата услуга детска млечна кухня, а до края на 2018 – обединено хранене в детските градини.

За настоящата календарна година Спортният календар и субсидиите за детско-юношески спорт са завишени с по 5 х. лв.

През 2017 г. в ремонти на улици в града са вложени 209 х.лв., а за 2018 г. Общината планира 510 х.лв., или 301 х.лв. повече. Разчетено е преасфалтиране на ул. „Генерал Карцов“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Стара планина“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Еделвайс“.

Културният календар е завишен с 30 х.лв. или 23% ръст, като през настоящата година всички събития са посветени на 150-годишния юбилей на града.

Предстои една наситена с изпълнение на важни обекти 2018 г. За всеки, който иска да се запознае подробно с бюджета, може да посети страницата на Община Троян, на която за целите на Общественото обсъждане бяха качени проекто-бюджет, предложения за капиталови разходи и предложения за текущ ремонт.

 

През 2018 г. започва третата година от втория управленския мандат. Тя е годината, в която троянци честват важен юбилей и година, в която екипът на Община Троян се е заел с изпълнението на амбициозни проекти, които ще подобрят както ежедневието на хората в града, така и облика на Троян.

Кметът заяви, че основните управленски цели за 2018 г. са:

 • Последователност в изпълнение на приоритетите от Управленската програма – повече работни места и по-добри доходи, привличане и задържане на младите хора в общината и подобряване на средата и качеството на живот;
 • Достойно отбелязване на 150 години от обявяването на Троян за град.

За постигане на тези цели в плановете на общинската администрация и в предложението до общинския съвет за бюджет за 2018 г. се предвижда изпълнение на редица заложени в предходните години приоритетни обекти с финансиране от собствени средства. Едно от най-големите предизвикателства за годината ще бъдат усилията и работата за реализиране на кръгово кръстовище при, както е познато за троянци - АИР-а (моста за „Елпром“). Обектът е сложен и изпълнението му ще предизвика известно затруднение в ежедневното преминаване на хората в този район. Но безопасността на хората и добрата организация на движение изискват това да се направи. Само на няколко метра от този обект се намира и друго ключово място, което предстои да бъде реконструирано - т.нар. „Малък пазар“. След преминаване през всички процедури и няколко обществени обсъждания на проекта, които Община Троян направи, през месец февруари се очаква „Малък пазар“ временно да спре да работи във вида, в който го познаваме днес. След цялостната реконструкция, жителите и гостите на Троян ще видят един съвсем нов и различен облик на мястото – отговарящ на съвременните изисквания, по-добре организиран и удобен за посетителите. Както и друг път е споменавано, започва работа по изграждане на дига на Депото за твърди битови отпадъци, за което през годината ще бъдат вложени 392 х. лв. В посока подкрепа на политиките за създаване на нови работни места ще бъдат вложени 168000 лв. за бизнес зона „Сврачи дол“; изграждане на подземна инфраструктура, която ще осигури ел. захранване на всички прилежащи имоти в зоната. Ще бъде приключено изработването на Общ устройствен план за общината.

В края на 2017 г. Община Троян, заедно с Община Априлци, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“. През настоящата година Общината ще работи за повишаване ефективността на управление на отпадъците, чрез изграждане на инсталациите и ще продължи търсенето на финансов ресурс за изграждане на трета клетка на депото на битови отпадъци.

През 2017 г. няколкогодишните усилия, които ръководството на Общината полагаше и преговорите с Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на северния вход на града вече имат резултат. През 2018 г. ще продължи настояването пред АПИ за по-нататъшна реконструкция на входа и изхода на града, на пътя през „Ливадето“ и на пътя от разклона за Добродан до Лесидрен.

Тази година предстои завършването на всички обекти, в които се реализират проекти за повишаване на енергийната ефективност. Вече се вижда новият облик на кварталите – всеки със свой отличителен цвят, новата визия на многофамилните къщи и дори на някои от публичните сгради.

През годината ще започне работата за изграждане на Дневен център за лица с увреждания, който Община Троян се надява значително да облекчи ежедневието както на децата и младежите с увреждания, така и на техните семейства.

В годината на 150-тия „рожден ден“ на града, Общината ще се опита да увеличи средствата за културни дейности. Повишаване на качеството на културните продукти е предпоставка за привличане на повече посетители в общината. В тази връзка Община Троян ще открие и фонд „150 години Троян“, който да набира допълнителни средства за реализирането на висококачествени културни събития, посветени на знаковия празник на Троян.

Събития

Април 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011