За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

На тържество, провело се на 1 юни в ОУ „Иван Хаджийски“ в гр. Троян, г-н Джон Бризби и съпругата му Клеър връчиха годишните награди на изявени троянски деца. Част от официалното събитие беше и кметът Донка Михайлова. Директорът Ралица Бенчева откри събитието, като поясни, че то се реализира за 28-ма поредна година, като в Деня на детето бяха наградени общо 32 ученици.

„Честит празник на всички деца и на всички пораснали деца, които носят детето в себе си“, пожела кметът Михайлова. „Денят е още по-празничен от това, че имаме възможност да видим толкова много таланти от нашата община тук заедно. Аз искам за пореден път, по повод на това 28-мо връчване да благодаря на сем. Бризби, затова че ценят троянските таланти, затова че мотивират нашите ученици да бъдат все по-добри и че ни дават една висока норма за човешки морал.“, допълни още тя.

Г-н Бризби поздрави събралите се на български език. Той изрази радостта си отново да е в Троян и да връчи награди за талантливи деца, в името на своя дядо Константин Хаджикалчев и неговия баща – благодетели на троянското училище. Г-н Бризби, узнал, че голяма част от учениците изучават неговия майчин език – се обърна към тях и на английски.

Символично, на 1 юни, в Деня на детето, беше дадено начало на изпълнението на проект № BG16RFOP001-5.001-0013  „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, финансиран по Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ г., с пресконференция и „първа копка“.

Събитието се състоя на мястото на обекта – ул. „34-ти Троянски полк“ № 42, непосредствено до ДГ „Осми март“, а официални лица, освен домакина Донка Михайлова бяха още: заместник-областният управител Бойко Пъдарски, председателят на Общински съвет Троян инж. Петко Пенков; Снежанка Алексиева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ловеч; представители от постоянната Комисия по Здравеопазване към ОбС-Троян и общински съветници; ръководство на Община Троян и екипа за изпълнение на проекта с ръководител инж. Мария Василева; ръководители на институции. Разбира се, част от събитието беше и инж. Красимир Христов, от фирма „МИКРА КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, който ще реализира строителните дейности. Сред гостите бяха още - представители на делегация от партньорския на Община Троян град Хамм от Германия, водени от председателя на Комисията по социални въпроси, здравеопазване и интеграция г-н Ленц; представител на Областен информационен център, гр. Ловеч; родители и деца, които са бъдещи потребители на социалната услуга; хора, живущи в квартала. Сред гостите бяха „съседите“ на сградата, която предстои да бъде построена, деца от ДГ „Осми март“.

За добър старт на проекта и успешна реализация на дейностите, както и за здраве на присъстващите – водосвет отслужи ставрофорен свещеноиконом Марин Божков, архиерейски наместник на Троянската духовна околия. Кметът Донка Михайлова поздрави всички деца с най-усмихнатия и цветен празник – Деня на детето. Тя благодари на заместник-министрите Деница Николова (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Деница Сачева (Министерство на образованието и науката), за особения принос, благодарение на който проектът на Община Троян беше одобрен за финансиране. Кметът отличи инициативността и на Кремена Добрева и общинския съветник Николай Тодоров. Тя пожела на всички бърза и качествена работа, а през идната година всички отново заедно да открият новия обект. Пожела успех на строителя – г-н Христов, като напомни, че обектът ще бъде наблюдаван не само от Общината, но и от гражданите, които го очакват. Заместник-областният управител Бойко Пъдарски също пожела успешно реализиране на строителните дейности и честити празника на децата. Г-н Пъдарски за пореден път похвали Община Троян за инициативността ѝ.

Г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика не успя да присъства на събитието, но изпрати своите поздравления. В писмо изпратено от него се казва: „С този акт Вие още веднъж потвърждавате заслуженото място на Община Троян на картата на България, като социално отговорна община. Процесът не е лесен, той изисква промяна в обществените нагласи, подходи на институциите, но и приемане на промяната, свидетелства за което можем да открием във Вашето отношение към социално значими каузи през Вашите мандати. За мен е удоволствие, но и предизвикателство да работим заедно в името на едно ефективно и успешно сътрудничество, сътрудничество от което интерес имат всички страни.“

Инж. Мария Василева припомни дейностите, които включва проектът, сроковете за изпълнение и фирмите изпълнители.

Кметът Михайлова и изпълнителят Красимир Христов заедно дадоха символичен старт на проекта, като разбиха бутилка шампанско и дадоха начало на дейностите с първа копка.

За финал, децата от ДГ „Осми март“ поздравиха всички присъстващи, своите връстници и децата на Троян с няколко песнички и стихчета, а в края на своите изпълнения – изпъстриха небето с цветни балони.

Община Троян благодари на „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД гр. Троян, които подсигуриха пита и солени почерпки за децата.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Както общинска администрация информира, изпълнението на обект „Малък пазар“ върви с добри темпове. Освен изграждането на същинската подземна и надземна инфраструктура, хората се вълнуват и това, какво ще се случи със зелената растителност при обекта.

Новият „Малък пазар“ се вписва хармонично в контекста на средата на град Троян, използвайки характерни материали и обемно-пространствени похвати. Той решава основните проблеми, свързани със средата - пешеходния достъп до търговските обекти, нерегламентираното паркиране, липсата на обществена тоалетна, проблемите със сметосъбирането, както и липсата на благоустройство и слабото озеленяване. Част от озеленяването е предвидено за затревяване. Живи плетове се предвижда да се изградят източно от пазара, както и западно до новопроектирания паркинг. По този начин се ограничава достъпа до пазара, посредством нерегламентирано преминаване на пешеходци по ул. „Васил Левски”.

Дърветата, които към настоящия момент се намират на тротоарната площ са в лошо състояние, някои от тях болни. Предстои подмяна, както и допълването им с нови 5 дръвчета, както и друга зелена растителност (храсти). 15 ще бъдат дърветата, които ще ограждат пешеходната част. Идеята е търговската част и тротоарите, по които ще преминават пешеходците, да бъде отделена от пътя със зелена „стена“. За да продължи работата и да запази добрите темпове, в следващите седмици предстои премахване на дървета на тротоара до ул. „Васил Левски“. Според специалистите, премахването е неизбежно, поради започналите болестни процеси на част от дърветата. Част от болните дървета вече са премахнати. Скоро всички ще могат да се насладят на новата зеленина в града. Освен това, в площта на самия пазар и до паркинга ще има обособени зелени кътове.

Троян ще стане по-зелен и приветлив за своите жители и гости, като администрацията призовава жителите за търпение до реализиране на проекта. Освежаването и допълването на растителността при Малкия пазар е само стъпка в тази посока.

 

Вече четири поредни години Община Троян връчва отличия за „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“.  За поредна година коректен туристически обект е този обект, чието процентното съотношение между декларирани и заплатени нощувки спрямо капацитета на обекта за период от една календарна година, е най-голямо.

Тазгодишните награди бяха връчени от кмета Донка Михайлова и председателя на ОбС-Троян инж. Петко Пенков, на събитие, провело се в Информационно-културен център Троян на 30.05.2018 г. И през настоящата година победителите бяха разпределени в четири категории: награда за категория хотел, която е присъдена на хотел „Дива“; категория семеен хотел, която „Каза Арт“ спечели и тази година; категория къща за гости, присъдена на къща за гости „Елица“ и категория стаи за гости, като наградата беше връчена на стаи за гости „Военен клуб“.

През  2017  г.  община  Троян  е  посетена  от  74 825  туристи,  които  са реализирали 167 132 нощувки (окончателни данни от всички подадени справки-декларации за 2017 г.). Реализираните  нощувки  и  през  тази  година бележат ръст, а именно  19,25  %  спрямо  2016  г. Тенденциите през последните години показват устойчиво увеличаване на средния престой на туристите: 2013 г. – 1.63 дни; 2014 г. – 1.93 дни; 2015 г. – 1.96 дни; 2016 г. – 1.92 дни; 2017 г. – 2.23 дни. Община Троян полага последователни усилия за популяризиране на даденостите на цялата община, чрез участия в национални и международни форуми и туристически борси, публикации, външна реклама, интернет реклама, отпечатани брошури и издания. Очакванията са 2018 г. и събитията, свързани с годишнината на града, да привлекат още повече туристи, за по-дълъг среден престой.

Събития

Август 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011