ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ

Петък, 21 Октомври 2016 09:57

Близо 100 професионалисти, обединени от обща кауза - превръщане на България в уникална и предпочитана международна туристическа дестинация се събират в «сърцето на Балкана», за да вземат участие в Четвъртата работна среща между бизнеса и местната власт.

Mежду 24 и 26 октомври 2016 г. в гр. Троян, под мотото Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие ще се проведе Четвъртата работна среща между бизнеса и местната власт.

Планиран като инструмент за постигане на една от стратегическите цели на Асоциацията на Българските туроператори и туристически агенти, АБТТА – перспективно и устойчиво туристическо развитие, още със своето първо издание през 2013 г., форумът е признат като необходима, иновативна и ефективна формула за разширяване и надграждане диалога между основните групи участници на туристическия пазар: общините – основен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт, туроператорите, осигуряващи неговата пазарна реализация и организациите, създаващи бъдещите професионалисти за туристическата индустрия.

За осъществяване целите на инициативата - популяризиране на националното туристическо предлагане ще работят делегати от 19  български Общини  със значителен туристически потенциал, професионалисти от водещи български туроператорски фирми - членове на АБТТА и други партньорски сдружения, журналисти от основни български медии.

Професионалното образование трябва да е съобразено с нуждите на бизнеса, смятат българските туроператори и водени от разбирането за значимостта на практическото обучение, предоставят възможност на 50 бъдещи професионалисти в туризма – студенти от Софийски университет «Св.Климент Охридски», да придобият знания в реална бизнес среда, да  се запознаят с водещи български туристически агенции и защо не - да открият своето бъдещо работно място.

Работната програма на форума предвижда дискусии относно ролите на основните участници на туристическата сцена в осигуряване на необходимите условия за отговорно и перспективно развитие на българския туризъм, презентации на регионалните туристически ресурси, двустранни бизнес срещи за обмяна на информация и договаряне на конкретните условия на сътрудничество между заинтересованите страни.

В рамките на дискусионен панел Споделена отговорност, български туроператори и общински администрации, подпомогнати от представители на българските академични среди, ще обсъдят възможните решения за успешно маркетиране на туристическите дестинации и съгласуват действия за повишаване ефективността на своите професионални взаимодействия.

В модул Конкурентност, основана на знания общински експерти ще запознаят присъстващите професионалисти с ресурсите и предимствата за развитие на туризма в своя регион, а в Една година по-късно, участници в миналогодишното издание на форума ще представят новоразработени туристически продукти и инициативи, свързани с разширяване на местното туристическо предлагане и насърчаване на развитието на устойчив, отговорен и ориентиран към качеството регионален туристически продукт.

В последващ практически семинар, представителите на общинските администрации ще имат възможност – в двустранни срещи – да дискутират конкретните условия на сътрудничество със заинтересования бизнес, да разпространят рекламни материали и да представят подробна информация за туристически обекти, природни забележителности, места за настаняване и изхранване на територията на своята дестинация.

Четвъртата работна среща се провежда с неоценимото съдействие и организационна подкрепа на Община Троян, избрана от българските туроператори за домакин на деловата проява заради подкрепата, оказвана на българския туристически бизнес и в израз на уважение към провежданите от Общината политики за превръщане на България в предпочитана Европейска туристическа дестинация.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011