Актуално

Казват, че местната власт стои най-високо, защото е най-близо до хората. Днес общините ни се нуждаят от почтено управление, висока експертност и отдаденост. Нека всички хора, които са готови да се посветят на местното самоуправление с ум и сърце, да бъдат здрави, упорити и да имат удовлетворение от добре свършена работа. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Донка Михайлова
На среща в зала „Форум“ на троянското читалище „Наука“ Донка Михайлова – кандидат за трети кметски мандат – представи основните щрихи на мащабната социална работа на общината. Тя представи в цифри и факти постигнатото и отбеляза заложеното за изпълнение през следващия 4-годишен период. В отговор на отчета на г-жа Михайлова и нейния екип Йонета Радоевска, председател на Клуба на инвалида, сподели: „Няма община в България, в която да се прави толкова много за хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на възрастни! Благодарим Ви и продължавайте все така!“ Няколко са новите социални услуги, които наистина промениха живота на жителите на общината. В рамките на проект, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила“, е изграден Център за обществена подкрепа - гр. Троян, който извършва държавно делегирана дейност и е с капацитет 30 места. Обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата. Центърът за настаняване от семеен тип за…

Да подкрепим един успешен кмет!

Четвъртък, 10 Октомври 2019 22:43
В препълнена зала и с много въпроси посрещнаха жителите на Врабево Донка Михайлова, кандидат за трети мандат като кмет на община Троян, както и кандидатите за общински съветници от „БСП за България“. Васил Гадевски, кандидат за общински съветник и настоящ общински съветник, представи г-жа Михайлова. Но не наградите, не отличията, получени за работата като кмет и заместник-председател на Сдружението на българските общини бяха в центъра на разговора, а успешното 8-годишно управление. След два мандата под ръководството на Донка Михайлова община Троян е неузнаваема. Подменени са 85% от ВиК-инфраструктурата на общината. Реновирани и санирани са всички обществени и държавни сгради, културните институции и повечето училища и детски градини. 3 пъти са увеличени средствата за инфраструктурата на общината. Мрежата от социални услуги е навярно най-успешната сред средните общини. Цифрите, представящи развитието на общината, са красноречиви. Ако по време на предишния мандат (на ГЕРБ) капиталовите вложения за общината са били 913 000 лева, то за двата мандата на „червения кмет“ капиталните разходи са както следва: I мандат – 2 100 000 лева II мандат – 2 930 000 лева. За третия мандат Донка Михайлова поема ангажимента тази сума да нарасне до 3 200 000 лева. Конкретно във Врабево инвестициите за втория мандат на…

Срещи с бизнеса

Четвъртък, 10 Октомври 2019 22:10
Няколко фирми с общо няколкостотин работници посети днес кметът на община Троян Донка Михайлова (кандидат за кмет и на предстоящите местни избори) заедно с кандидатите за общински съветници Владимир Хаджийски, Владислав Петков и Любомир Дренски. Обсъдени бяха проблемите за развитие на инфраструктурата, подкрепата на местния бизнес от страна на местната власт, възможностите за осигуряване на нови работни места. Дискутирана беше възможността бизнесът да подкрепи общинската болница и да работи заедно с общината за привличане на млади лекари в нея. Михайлова зададе въпроси за заплащането на положения труд и особено за социалните придобивки на работниците. Двете троянски фирми „Викис хидравликс“ и „Елеганс мебел“ са добре познати както като производители, стабилно присъстващи на местния и на националния пазар, така и като коректни работодатели. Във „Викис хидравликс беше обсъден модел за по-ефективна работа в сферата на професионалното ориентиране и професионалната подготовка на учениците, завършващи професионални училища и паралелки в града. В двете срещи в Черни Осъм участва и кандидатът за кмет на Черни Осъм Християна Димитрова. Тя говори за заложената в платформата подмяна на уличното осветление с ново, осигуряващо по-добра осветеност. Обсъдени бяха решените инфраструктурни проблеми (по-нататъшната реконструкция на водопровода в квартал Миленча) и взаимодействието с местната власт. Михайлова пое ангажимент през следващия…

ПРАЗНИК НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Вторник, 01 Октомври 2019 18:13
Да е честит Денят на възрастните хора! С този поздрав кандидатът за кмет на Община Троян Донка Михайлова и кандидатите за общински съветници Розалина Русенова и Ангел Ангелов поздравиха обитаващите Дома за стари хора в с. Добродан. Посетиха и разкрития през мандата 2015-2019 Център за дементни и Домашния социален патронаж. Михайлова представи проектите за новите социални услуги - Център за лица с множествени заболявания и Център за лица с умствена изостаналост, за които проекти има осигурено финансиране. 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011