Отчет за мандат 2011 - 2015 г.

Уважаеми съграждани,

Преди четири години получих вашето доверие. То за мен означава ангажимент и много работа за развитие на общината; открито, честно, почтено и отговорно управление; грижа за подпомагане на възможно най-много граждани.

Отчетът ми пред вас е анализ на това, какво от поетите от мен и управленския екип ангажименти са свършени и какви са основните предизвикателства за в бъдеще. Отчетът е структуриран в пълно съответствие с управленската ми програма от 2011 г., за да може всеки от вас да прецени степента на изпълнение на поетите ангажименти.

Много хора ме срещат и ме поздравяват за свършеното. Други вероятно очакват повече. Има и такива, които критикуват отделни управленски действия.

В края на мандата, обаче, аз мога спокойно да заявя, че в тези четири години не предадох и не продадох както интересите на общината, така и доверието ви.

Благодаря за подкрепата, която ми давате, за търпимостта и разбирането, които проявявате в трудни моменти и за общата ни работа и общото удовлетворение от постигнатите успехи. 

Предстои ни още много работа.

Община Троян заслужава общите ни усилия!

    

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян


 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011