Кметът Донка Михайлова подкрепя идея на Инициативен комитет за поставяне на паметен знак на академик Ангел Балевски в Троян

Сряда, 07 Февруари 2018 14:17

В началото на новата година, кметът г-жа Михайлова проведе работна среща с част от Инициативен комитет за поставяне на паметен знак на академик Ангел Балевски в Троян и общинският съветник Васил Радойчевски, който е силно ангажиран с реализиране на идеята.

Кметът и ръководството на Община Троян изразиха пълна подкрепа за реализирането на инициативата, чрез отбелязване дейността на академика с подходящ знак и заявиха, че ще съдействат това да се случи, като 150-та годишнина от обявяването на Троян за град е един подходящ повод.

Академик Ангел Балевски е един от прочутите троянци, който е световно признат. Работил главно в областта на технологията на металите, той е дългогодишен ректор на Висшия машинно-електротехнически институт „Владимир Ленин“ (ВМЕИ) в София, председател на Българската академия на науките (БАН) и заместник-председател на Държавния съвет на Народна република България. Ангел Балевски е роден през 1910 г. в Троян. Произхожда от стар охридски род, един и същ с този на Васил Балевски. През 1929 завършва Трета софийска мъжка гимназия, а през 1934 г. – Немското висше техническо училище в Бърно, Чехословакия. Професионалната си дейност започва като неплатен стажант в Инженерната работилница в София. После минава през фабриките „Чиличена ръка“, „Борис Ташков“, „Електрометал“, „Авгис“.

Инициативният комитет за поставяне на паметна плоча е в състав: Акад. Стефан Воденичарски; чл. кор.проф. Мичо Хаджийски; проф. Митко Миховски; проф. Цветомир Миховски; инж. Христофор Стаевски; инж. Любен Лучев; инж. химик Христо Ангелски; инж. Йонко Михов; инж. Пенчо Адърски; Иван Христов; Иван Беломъжев; инж. Дочо Карадочев; инж. Минко Бораджиев; инж. Иван Лучев; инж. Руско Русенов; д-р Марин Миховски.

Ръководството, което прие инициативата с голямо желание, проучва най-подходящите места, на които може да се реализира паметният знак. Предстои да бъде обявено какъв паметен знак ще бъде поставен. Община Троян се ангажира да съдейства на Инициативния комитет. Общината ще информира за хода на развитие на инициативата.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011