Общината ни да постига успехите, които гражданите ѝ заслужават

Четвъртък, 07 Ноември 2019 20:18

Г-жо Михайлова, Вие сте кмет на Община Троян вече трети мандат. Честито!

Как се чувствате след тази кампания? Какви чувства бушуват във Вас ден след изборите? Не е тайна, че предизборната кампания бе много тежка? Кратък коментар?

Удовлетворена съм от подкрепата, която получих. В два мандата един кмет неизбежно предизвиква и одобрение от дейността си, и провокира неизбежни разочарование от невъзможността да удовлетвори определени интереси и да отговори на всички очаквания. Радвам се, че гражданите на общината недвусмислено показаха подкрепата си за моята работа.

Какво смятате, че се промени в общинската политика за целия период на Вашето осемгодишно управление? Самото Ви преизбиране показва доверие от страна на избирателите, като, разбира се, предполага и повишаване на очакванията от тяхна страна към кметската институция във Ваше лице.

Мисля, че в последните осем години се промени самочувствието на повечето троянци. Макар и бавно намалява остротата на негативните демографски тенденции. Заетостта е висока.

Смятам, че постигнахме добри баланси в политиките – ежегодно нарастват средствата за образование, спорт, култура, здравеопазване. Разкрихме пет нови социални услуги. Реновирахме всички училища, детски градини и културни институции в града, които се нуждаеха от по-добри условия. Подобрихме енергийната ефективност и реконструирахме всички основни публични сгради в града – Община, Съд, Прокуратура, Общинска земеделска служба, сградите на „Местни приходи“ и БКС.

Значителни резултати имаме в изграждането на подземната инфраструктура. Подменихме 85% от ВиК инфраструктурата в града. Изграждаме сепарираща и компостираща инсталация, разширяваме депото за твърди битови отпадъци. Увеличихме три пъти средствата за капиталови разходи и текущ ремонт в селата. Естетизирахме градската среда.

Как оценявате накратко инвестиционния климат в общината?

По-благоприятен от средното за страната. Фактът, че за осем години безработицата падна от 7,2% на 4,5% го доказва. През тези осем години инвестициите в общината нараснаха чувствително. Ще дам само няколко примера – новите инвестиции в „Калинел“, „Викис хидравликс“, „Елма 13“, новите производства на „Рико стил“, впечатляващото разширение на „Копахидросистем“ и много други.

Вложихме много усилия това да се случи – поддържаме добра данъчна среда; една от малкото общини сме, които дават възможност на бизнеса да плаща такса битови отпадъци по количество, значително подобрихме инфраструктурата в бизнес -зоните, въведохме ускорен ред за административно обслужване на бизнеса, сред първите общини с въведени електронни и комплексни административни услуги сме.

А как виждате цялостното състояние на инфраструктурата в Общината? Не е тайна, че състоянието на инфраструктурата на града, особено пътната, както и в цялата страна, не е на високо ниво... И какви са плановете в тази насока?

Направено бе много. Но и остава още много работа. Основателно гражданите отправят много препоръки, често и основателни критики, по тази тема. Истината е, че потребностите са повече от възможните ресурси. Една от трите основни задачи в предизборната платформа са посветени основно на инфраструктурата. Планираме довършване на работата по отдаване на концесия на базата в Шипково и постигане на публично-частно партньорства за изграждане на „Център за отдих и рекреация с. Шипково“, реконструкция на площад „Възраждане“ в Троян, основен ремонт на Детска ясла.

Ще продължим да работим по подобряване на зелената градска среда - изграждане на парк „Лъгът“, реконструкция на парк „Къпинчо“, на градинката пред киното и градинката до Националното училище за приложни изкуства. Ще осигурим капиталова програма и програма за текущ ремонт в селата на стойност не по-малка от 3,2 млн. лв. за мандата, средства за капиталови разходи и текущ ремонт в училища и детски градини не по-малко от 600 хил. лв. за мандата. Ще реконструираме недостроената поликлиника с цел превръщането ѝ в Комплекс за социални дейности.

Започваме работа по Програмата за изграждане на паркинги и Програмата за водоснабдяване на малките населени места. Ще приемем програма за ремонт и реконструкция на читалищните сгради в селата и поетапно ще я изпълним. Ще обновим читалището в с. Орешак.

Работим вече върху проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“, включващ „Археология, консервация и социализация на обектите от национално значение: път „Виа Траяна“; крепост „Состра“ и Римска пътна станция“.

Планираме в партньорство с АПИ да реконструираме ул. „Стара планина“ – Орешак, южния вход на Троян, целия участък на път III – 357 (разклон за Лесидрен – разклон за Добродан, ул. „Васил Левски“ в участъка до „Лукойл“).

Троян е спортен град. Всички очакват Вие и Вашият екип да спомогнете за развитието на спорта чрез Спортна зала и роулбан. Ще зарадвате ли троянци през този мандат?

Това е част от ангажимента ми пред троянци. Ако в първия мандат обновихме образователната инфраструктура, във втория реконструирахме сградите на културните институции в града, в третия мандат ще се концентрираме върху спортната инфраструктура.

Няколко думи от Ваша страна за политическия живот и климат в Троян? Какво бихте посъветвали Вашите опоненти?

Мисля, че в общината работят политически партии с висока степен на политическа отговорност. Общината ни винаги е давана за пример в това, че сме съумявали да вървим в една посока във важните за общината цели. Това е част от традицията, а вярвам – и бъдещето ни. Много ми се иска да вярвам, че епизодичните прояви на некоректност и изборни манипулации, на които бяхме свидетели в последните два избора – Европейски и местни, са действия на отделни случайни „политици“, а не на цели партии. Троянци наказаха носителите на тези прояви и вярвам, че това е урок за тях и за партиите им.

Троянци сме свободолюбиви и почтени хора. И ние, политиците, трябва да пазим и развиваме тези ценности.

Какво си пожелавате като преизбран кмет за трети път?

Общината ни да постига успехите, които гражданите ѝ заслужават.

В личен план си желая здраве, сили и добър екип, за да изпълним ангажиментите, поети пред хората.

Разговора води Руслана Попсавова.

Интервюто с г-жа Михайлова е предоставено от Троян експрес.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011