Експертите на Община Троян разработиха Програма за осигуряване на здравни и социални услуги в условия на COVID-19

Четвъртък, 28 Януари 2021 14:25

В контекста на създалата се криза, свързана с пандемията от коронавирус, Община Троян разработи Програма за осигуряване на здравни и социални услуги в условия на COVID-19, която следва да гарантира основни нива на защита на най-уязвимите граждани на общината.

Основна цел на програмата е да осигури сигурност и подкрепа на най-рисковите групи в обществото за преминаване през периода на пандемия, както и да разшири обхвата и повиши качеството на социалните услуги, да осигури мобилност на предлаганата подкрепа и интегрирано предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда. Програмата е следствие и от постоянните усилия на Община Троян за запазване здравето на гражданите и смекчаване на социалните последици върху социално неравнопоставените.

Дейностите и целите по програмата разглеждат най-неравностойните групи, които са и най-уязвими в условията на пандемия - лицата без доходи и тези, живеещи под прага на бедност, самотно живеещите възрастни хора, хората с увреждания и в невъзможност за самообслужване.

С водената социална и здравна политика, Община Троян очаква да се подобри достъпът до интегрирани здравно-социални услуги, да запази и да подобри качеството на живот на социално неравнопоставените групи от обществото, да гарантира дълосрочна грижа и да намали социалното въздействие на пандемията от коронавируса.

Припомняме, че и през 2021 г. Община Троян ще продължи да предоставя следните социални и здравни услуги: Домашен социален патронаж (до дома на 260 лица); безплатен топъл обяд (за 150 лица); лична помощ и интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа+“. От началото на 2021 г. Община Троян ще стартира предоставянето на нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“ на 107 нуждаещи се лица.

Програмата ще бъде внесена на предстоящото заседание на Общински съвет-Троян.

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011