За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Г-жа Донка Михайлова, кандидат за кмет за мандат 2015-2019, ви кани на среща на тема "Поуките от историята" с гости: академикът Георги Марков, писателят Иван Гранитски и политологът Иван Гайтанджиев. Дискусията ще се проведе на 17.10.2015г. в зала "Форум" на Читалище "Наука", Троян. 

Заповядайте! Вашето участие е от значение. 

Донка Михайлова посети още две села – с. Добродан и с. Калейца, за да бъде близо до хората и да чуе техните коментари по отчета и мнения по предизборната платформа. Михайлова бе придружена от силна и многобройна група от кандидати за общински съветници – инж. Владимир Хаджийски, д-р Валя Александрова, инж. Васил Гадевски, Росен Веселинов, Ангел Ангелов, Петко Петков, Ангелина Иванова, Камен Спасовски и Цанислав Мончев. Заедно с кандидата за кмет на Община Троян те отговориха на въпроси от страна на жителите на Добродан и Калейца, касаещи конкретно развитието на селата.

Донка Михайлова заяви, че ще поддържа активността по реновиране на читалищата с цел стимулиране на културната и обществената дейност. Тя добави, че ще продължи да се интересува от доброто състояние на пенсионерските клубове като поясни, че Община Троян е една от малкото общини, които са активни в това отношение. Г-жа Михайлова обясни на жителите, че предстоят сериозни действия по Програма за развитие на селските райони, което означава, че села като Добродан и Кайлейца ще са облагодетелствени откъм внимание, външно финансиране и брой на проекти.

Кандидатът за кмет отчете какво е направо до момента за селата като за целта използва конкретни цифри и статистически данни. Жителите на с. Добродан и с. Калейца останаха приятно изненадани като чуха точните суми, които са усвоени в родните им места за 4-годинишния мандат. Те се съгласиха, че когато направеното до момента е систематизирано и отчетено по този начин, е много по-лесно да бъде и оценено, и запомнено.

Д-р Валя Александрова, Росен Веселинов и Камен Спасовски на свой ред пък запознаха присъстващите с листата и дискутираха с тях значението на кандидатите за общински съветници. А то е голямо. По думите на д-р Александрова, „на кмета му трябва както политически комфорт, така и лично спокойствие. За да развие пълния си потенциал като управник, кмета трябва да е подкрепян от лично негов екип, с който е градил визия, планове и проекти в продължение на месеци и дори години наред.” Тя апелира към хората да посочат номер 3 и на бюлетината за общински съветници, за да се сформира в полза на троянци един цялостен, балансиран и енергичен екип в Общинския съвет.

.

 Над 120 души се събраха на предизборната среща в село Дебнево. В нея взе участие и заместник-председателят на 43-то Народно събрание Янаки Стоилов. Присъстващите посрещнаха топло Донка Михайлова и Галя Керезова – кандидат за кмет на Дебнево, и подкрепиха техните кандидатури.

Отправени бяха редица въпроси, свързани с инфраструктурата на селото, както и с възможностите за развитие на туризма в местността Калето.

Г-н Стоилов припомни на жителите на Дебнево критични моменти за селото, в които са намирали светкавична реакция от страна на Донка Михайлова. Той заяви своята сигурност в кандидатите за кмет г-жа Михайлова и г-жа Керезова и че те ще оправдаят тяхното доверие.

 

12-ти октомври 2015г., Ресторант „Троян Плаза”

Около 40 работодатели от местни фирми и предприятия проведоха открита дискусия с кандидата за кмет Донка Михайлова и част от кандидатите за общински съветници. Темите на разговор бяха разнородни като се коментираха както условията за създаване на по-благоприятна среда за бизнес в Община Троян, така и предизвикателствата, които ги съпътстват. Янаки Стоилов, заместник-председател на Народното събрание също присъства на срещата и участва активно с коментари, мнения и препоръки.

Г-жа Михайлова започна срещата с кратко привествие и презентира трите основни компонента от предизборната си кампания: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи; привличане и задържане на младите хора в общината; подобряване на средата и качеството на живот. Тя отчете част от направеното:

 • Възвръщане на митницата на територията на общината, което създава добри условия за работодатели, внасящи и изнасящи стоки и материали;

 • Намаляване на данъци и наемите на общинските имоти, предназначени за ползване от предприемачи;

 • Въвеждане на стриктна система за финансово управление и контрол, гарантираща прозрачност на целия бюджетен процес;

 • Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за развитие на малки и средни предприятия с цел поддържане и формиране на работни места.

Донка Михайлова отбеляза и резултатите от съвместните усилия: безработицата в Троян е спаднала от 7,5% на 6,1%. Регистрираните работни места също бележат ръст с 42%. Колкото до младежката безработица, спадът е с цели 6 процентни пункта - от 17% на 11%. При обстойна проверка на отчета от управленски период 2011-2015г. се вижда, че има спад в намаляването на самото население на територията на Общината.

Младите трябва да се връщат в Троян. Точно в тази посока трябва да е и нашата битка. Ако няма хора тук, особено млади, няма да има и процъфтяващ бизнес”, каза Михайлова. Кандидатът за кмет запозна г-н Стоилов и предприемачите с разработените вече идеи за развитие на бизнеса тук:

 • Цялостно подобряване на инфраструктурата, обслужваща бизнеса;

 • Създаване на стимули за инвестиции в сферата на IT технологиите, както и развитие на земеделието и животновъдството като младежки индустрии;

 • Изграждане на обособена бизнес зона „Сврачи-дол” в близост до местност „Ливадето”,;

 • Предоставяне на високоскоростен оптичен Интернет и WiFi зони в ключови райони в общината;

 • Разработване на стратегии за различни бизнес проекти със съдействието на Местната инициативна група;

 • Приемане на Програма за развитие на инвестициите;

 • Изготвяне на електронен портал, чрез който ще се дават референции за идеи, с които да се търсят инвеститори;

 • Изготвяне на електронен портал (crafts.bg), който ще служи за подпомагане дейността и търговията на занаятчии и художници и др.

Заместник-председателя на Народното Събрание Янаки Стоилов се включи в дискусията като отбеляза, че направеното до момента е видимо, но то е само основа за бъдещо развитие. „За да постигне икономическо развитие страната ни, трябва да се започне от отделните общини – както с много работа, така и с помощта на авторитетни външни партньори в ролята на инвеститори”, потвърди Стоилов.

 

 

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011