За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Кметът на Община Троян предлага на Общинския съвет Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян, 2021 г.

Четвъртък, 28 Януари 2021 14:27

На януарското заседание на Общинския съвет кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова предлага приемане на Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян, 2021 г.

Целите на програмата са запазване на работните места и доходите на населението в община Троян в условията на пандемия, запазване и подобряване на жизнената среда и качеството на живот в община Троян в условията на пандемия и ограничаване на темповете на демографска криза в условията на пандемия.

Кметът предлага и освобождаване с още един месец /за месец януари/ от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на Община Троян, второстепенните разпоредители с бюджет и  едноличните търговски дружества с общинско участие на всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местната власт. Това предложение идва след решението за освобождаване от наеми за м. декември.

С предлаганата програма са планирани и други преференции за бизнеса – намаляване на данъка на такситата на 300 лв., не индексиране на наемите в съответствие с ръста на работната заплата, не актуализиране на месечните наемни цени и годишните арендни вноски по действащите към момента договори за наем и аренда на Община Троян.

С особен интерес от бизнеса се приема новата безплатна услуга, която общинската администрация предлага - предоставяне на безплатни консултации и методическа помощ на представителите на бизнеса в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти за преодоляване на последиците от пандемията. По данни на ИСУН 2020 по процедурата бяха подписани общо 101 бр. договори с фирми от общината на обща стойност 805 300 лв. През 2021 г. консултантската дейност на общинската администрация ще продължи.

Общината създава в Информационно-културния център „Споделен офис“, работните места на който може да бъдат ползвани безплатно от начинаещи предприемачи или от такива, които в условия на пандемия ползват местни хотели и къщи за гости, като по-сигурно място за живот.

Планирано е едно интересно проучване – за възможностите за

През годината ще продължи доказалата се рекламната кампания „За да остане Троян в сърцето ти“, с цел привличане на клиенти на туристическия бизнес.

Заедно със Сдружението на жените-предприемачи предстои провеждане  на обучителен курс „Академия за стартиращи предприемачи“, финансиран от Фондация „Америка за България“. Обучаемите ще създадат бизнес планове на ново стартиращи компании.  

Сериозно внимание ще бъде отделено и на предоставяне на по-добри административни услуги на бизнеса - съкращаване на сроковете за администриране на инвестиционни услуги, разширяване на кръга на електронни и комплексни административни услуги.

Консултативният съвет по икономика ще продължи да работи като орган, изразяващ интересите на бизнеса.

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011