За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Обичаш да пътуваш? Обичаш да се снимаш? Обичаш да се снимаш докато пътуваш? Не пропускай да заснемеш любим кадър с новите рамки, които ще откриеш в Троян!

Гледките от красивия Троян, Български фестивал на сливата, Музей на занаятите или Сватбеното тържество – може да ги запечаташ в рамките, които Община Троян предоставя безплатно за снимки на любителите на фотографията. Но не забравяй да споделиш любимите си кадри с нас в социалните мрежи Facebook и Instagram на Красив Троян, Български фестивал на сливата и Музей на занаятите.

Рамките ще откриеш в Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, както и в Информационно-културен център (ИКЦ) от 13.08.2020 г. – може да ги вземеш за снимка, а след това трябва да ги върнеш за останалите туристи. Има и специални рамки за снимки за малчуганите, които може да бъдат открити в ИКЦ.

С отпадане на строгите мерки, които бяха наложени в страната през последните месеци, бавно се връщаме към обичайния ритъм на живот. С познатия начин на работа, със съживяване на икономиката, идва и желанието за пътуване и отдих, за презареждане. Затова Община Троян стартира и рекламна кампания, с която ще цели да привлече отново туристите в балканджийския край.


Туристите вече добре познават привлекателния Троянски край. Не отдавна, по повод 150-та годишнина на града, Общината проведе голяма рекламна кампания под надслов „150 години град Троян. 150 причини да го посетиш.“ Тогава много от позабравените или не добре познати обекти предизвикаха любопитството на туристите и социалните мрежи бяха изпълнени със снимки от различни кътчета на общината ни. Сега, вече познат, Троян ще очаква своите гости отново с гостоприемството, с което е известен и с готовност да остане трайно в сърцето на туриста, за да планира своята различна почивка.
Активно се работи по обновяване на информацията в туристическия сайт, а Информационно-културен център е мястото, на което туристите могат да получат допълнителна информация.


Община Троян ще заложи на външна реклама, публикации в издания, както и реклама в социалните мрежи. От проведената среща с представители на туристическия бранш бяха очертани и териториите, от които традиционно има по-висок интерес към нашата община, сред които Шумен, Русе, Добрич, Варна, Бургас, София.


Започна планирането на събития, в рамките на новия културен календар, като едно от най-очакваните такива е традиционният Български фестивал на сливата, който ще се проведе на 19 и 20 септември (организаторите запазват правото на промяна, при възникване на независещи от тях обстоятелства).
Кампанията ще покаже пред туристите с какво Троян се отличава от останалите градове и дестинации, какви услуги могат да открият тук и как може пълноценно да запълнят времето си, докато релаксират в Сърцето на Балкана!

След извършване на оценка на проектното предложение на Община Троян за „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предложението е одобрено с Решение на ръководителя на УО на ОПРР. Община Троян получи и договора, който кметът Михайлова разписа.


Припомняме, че като конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, в началото на месец април Община Троян подаде проектно предложение за създаване на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“, а като резервна община по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Троян беше поканена и подаде проектно предложение за изграждане на материална база за нова социална услуга - „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

След преглед на възможностите на наличния сграден фонд беше решено двете услуги да се разположат в една сграда - секция Г от сградата на т.нар. недостроена поликлиника, разположена в поземлен имот 73198.503.608, намираща се в непосредствена близост до МБАЛ-Троян и „Медицински център и кабинети за обща практика“. Проектното решение предвижда Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания да бъде разположен на първия етаж и на част от приземния етаж, а Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост да бъде разположен на втория етаж.


Проектното предложение за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства, в момента е на етап оценка и включва: строителство, доставка на необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване дейността на услугата, подбор и наемане на персонал и функционирането ѝ за период от 12 месеца. Капацитетът на центъра е 30 места и ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, както и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. Изграждането на центъра предвижда осигуряването на основни и спомагателни (обслужващи) помещения, както и пространство за отдих и групова работа.


Проектното предложение за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост вече е одобрен за финансиране и включва: изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване, необходими за функционирането на новата социална услуга. Капацитетът на центъра е 15 места и ще осигури подходящи условия за живот на лица с умствена изостаналост. Предвидени са спални помещения със съответните спомагателни помещения към тях, дневна, кухненски бокс и трапезария, стая за персонала, както и зони за отдих и занимания на открито.


Общата стойност на двата проекта е 1 554 952,85 лв., от които около 850 000 лв. са за строителство.

На предстоящото заседание на Общински съвет-Троян, кметът Донка Михайлова ще предложи пред общинските съветници нова структура на администрацията. Припомняме, че в предходния управленски мандат структурата не бе променяна.

През 2012 г., в първия управленски мандат, кметът преструктурира администрацията в съответствие с целите, поставени в управленската програма за тогавашния мандат (2011-2015 г.)

Във връзка със специфичните нови задачи, които са приоритетно поставени в Управленската програма за мандат 2019-2023 г., възниква необходимост от съществени промени в структурата.

В последните години се отчита рязко нарастване на работата в общинската администрация. Увеличиха се средствата в бюджета, както и количеството на предлаганите услуги и дейности. Това доведе и до по-високото натоварване на заетите в Общината.

Предложението на Кмета включва трансформиране на дирекция „Планиране и проекти“ в дирекция „Анализи, планиране и проекти“, като се засили аналитичната дейност. Отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ да се трансформира в два отдела: „Образование, култура, спорт и демографска политика“, включващо звено „Демографски и младежки политики“, и отдел – „Социална и здравна политика“. Този нов отдел ще обхване бързо нарастващия брой на социалните дейности и услуги. Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ ще се трансформира в дирекция „Устройство на територията“, като в звеното преминават дейностите, свързани с техническото обслужване на част от работата по управление на общинската собственост и се разширява обхватът на дейностите в сферата на екологията. Отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ ще стане дирекция „Строителство“, като в дейността му се включва и част от работата по проучване и проектиране на общински обекти и строителството и ремонтите в образованието и културните и социални институции. В дирекция „Общинска собственост и икономика“ се засилва експертността в сферата на икономиката и на туризма.
Няма да бъдат увеличавани бройките в администрацията въпреки многократното увеличение на обема от дейности. Примерно – размерът на бюджета от последното приемане на структура нараства от 19 на 27 млн., социалните услуги от 4 на 9, обемът на европейско финансиране ежегодно допълнително добавя между 20 и 50 млн. лв. Община Троян е общината в Ловешка област, в която на един общински служител се падат най-много жители от общината – 250. Има общини, в които това съотношение е 1/87, 1/98.

Разглеждането на новата структура от общинските съветници предстои на 25 юни.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011