Актуално

Защо дебатът за Троян не се състоя

Неделя, 20 Октомври 2019 18:07
На 20 октомври трябваше да се състои традиционният предизборен дебат между кандидатите за кмет на Троянска община. Очевидно е, че той няма да се проведе, тъй като кандидатът за кмет Иван Миховски така и не отговори на поканата на кандидата Николай Тодоров. Дали това е липса на уважение към жителите на общината, към опонентите, или липса на самочувствие за способността да изложиш идеите си, троянци могат да преценят сами. Публично заявих, че съм готова на дебат за бъдещето на общината без никакви претенции за време, място и регламент. Защото мисля, че всеки кандидат за кмет трябва да има ясна визия за развитие на общината, да може да обясни как ще постигне целите в своята платформа и да има куража и моралното основание да отговаря на всички въпроси, засягащи личния му живот. И няма никакво значение в какво време, на кое място и по какъв начин са му зададени въпросите. Заявих ясно и това, че този дебат има смисъл само ако в него участват и тримата кандидати, за да могат гражданите да направят избор за своя фаворит. От несъстоялия се дебат губим всички – както жителите на общината, които няма да видят кандидатите в съревнование, за да изберат най-добрия, така и…

Да оздравим здравеопазването

Петък, 18 Октомври 2019 21:11
Донка Михайлова, кандидат за трети мандат като кмет на община Троян, заедно с кандидатите за общински съветници д-р Петьо Маринов и Розалина Русенова посетиха троянската МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“. Това бе поредният отговорен и задълбочен разговор за проблемите на болницата, но и за проблемите в българското здравеопазване, които могат да се решат само на законодателно равнище. Както винаги в центъра на разговора бяха текущото финансово състояние, проблемите на възнагражденията на работещите, бъдещето. Като заместник-председател на Националното сдружение на общините в България г-жа Михайлова беше част от процеса на договаряне на чувствително увеличен размер на целеви средства от Министерство на здравеопазването за болници в отдалечени и планински райони, на определяне на критериите, които позволяват МБАЛ Троян да получи такива средства. През последните месеци, макар и крайно недостатъчно, средствата за възнаграждения на работещите нарастват, изплатени са и част от задълженията. Обща остава тревогата, че поредното увеличение на стойността на клиничните пътеки за 2020 г. отново отива най-вече в големите болници и в по-малка степен в масовите пътеки, по които става лечението в общинските болници. Обсъдена беше и належащата необходимост да се увеличат леглата за долекуване и продължително лечение и всички очакваме НЗОК да предложи адекватно финансиране за този тип дейност.
На 16 октомври в Информационно-културния център кандидатът за трети управленски мандат Донка Михайлова проведе среща-разговор с представители на спортните клубове в Троян на тема: „Политиката за развитието на спорта в община Троян – постижения и перспективи“. В началото на срещата тя очерта акцентите в своята „Платформа за Троян“ и визията си за развитието на общината през следващите четири години. Тя подчерта, че докато в първия ѝ мандат приоритет са били инвестициите в образователната инфраструктура, във втория – инвестициите в инфраструктурата на културните институции, то в един бъдещ трети мандат акцентът ще бъде поставен върху инвестициите в спортната инфраструктура. Михайлова припомни още, че отделяните от общинския бюджет средства за финансиране на прояви от спортния календар, за подпомагане на детско-юношеския спорт в клубовете, за финансово стимулиране на спортистите с върхови постижения и техните треньори, за издръжката на спортните бази и подкрепата за децата с изявени спортни дарби ежегодно растат. За изминалия мандат тези средства са били близо 900 000 лв. На срещата тя пое ангажимент финансирането и през следващите години да продължи да расте. Най-важното, което предстои през следващата година, е да се възложи работното проектиране на Многофункционалната спортна зала, за която в средата на 2019 г. общината проведе конкурс за идеен…
Казват, че местната власт стои най-високо, защото е най-близо до хората. Днес общините ни се нуждаят от почтено управление, висока експертност и отдаденост. Нека всички хора, които са готови да се посветят на местното самоуправление с ум и сърце, да бъдат здрави, упорити и да имат удовлетворение от добре свършена работа. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Донка Михайлова
На среща в зала „Форум“ на троянското читалище „Наука“ Донка Михайлова – кандидат за трети кметски мандат – представи основните щрихи на мащабната социална работа на общината. Тя представи в цифри и факти постигнатото и отбеляза заложеното за изпълнение през следващия 4-годишен период. В отговор на отчета на г-жа Михайлова и нейния екип Йонета Радоевска, председател на Клуба на инвалида, сподели: „Няма община в България, в която да се прави толкова много за хората в неравностойно положение. Няма друга община, в която непрекъснато да се търсят допълнителни източници на финансиране, да се помага и на деца, и на възрастни! Благодарим Ви и продължавайте все така!“ Няколко са новите социални услуги, които наистина промениха живота на жителите на общината. В рамките на проект, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила“, е изграден Център за обществена подкрепа - гр. Троян, който извършва държавно делегирана дейност и е с капацитет 30 места. Обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата. Центърът за настаняване от семеен тип за…

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011