Актуално

Още в първата работна седмица от новата година, екипът на Община Троян обсъди планираните задачи и дейности за 2021 г. Подробно бяха представени и дебатирани целите на всички дирекции и отдели от администрацията.Естествено годишните цели са съобразени с целите в управленската програма за мандата - поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; по-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза.Когато планирахме основните цели в управленската програма даже не подозирахме колко актуална ще бъде първата ни цел и колко значима ще бъде тя в условията на пандемия, при които след здравето - хората се тревожат за работните места и доходите си.Цялостната дейност на общината в това отношение през предстоящата година е планирана в Активна ще бъде работата на експертите в посока разработване на идеи за икономическото развитие на община Троян. Особено важни са тези задачи, в които предстои задълбочен анализ на местната икономическа среда и с оглед на кризата от 2020 г. Данните ще бъдат представени, като ще бъдат дискутирани и потенциалните възможности с бизнеса.Специално внимание ще бъде отделено на подобряване на качеството на живот в по-добра жизнена среда. В центъра на вниманието на администрацията ще бъдат хората…
На януарското заседание на Общинския съвет кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова предлага приемане на Програма за запазване на работните места и доходите на жителите на община Троян, 2021 г. Целите на програмата са запазване на работните места и доходите на населението в община Троян в условията на пандемия, запазване и подобряване на жизнената среда и качеството на живот в община Троян в условията на пандемия и ограничаване на темповете на демографска криза в условията на пандемия. Кметът предлага и освобождаване с още един месец /за месец януари/ от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на Община Троян, второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните търговски дружества с общинско участие на всички наематели на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната или местната власт. Това предложение идва след решението за освобождаване от наеми за м. декември. С предлаганата програма са планирани и други преференции за бизнеса – намаляване на данъка на такситата на 300 лв., не индексиране на наемите в съответствие с ръста на работната заплата, не актуализиране на месечните наемни цени и годишните арендни вноски по действащите към момента договори за наем и аренда на Община Троян. С особен…
В контекста на създалата се криза, свързана с пандемията от коронавирус, Община Троян разработи Програма за осигуряване на здравни и социални услуги в условия на COVID-19, която следва да гарантира основни нива на защита на най-уязвимите граждани на общината.Основна цел на програмата е да осигури сигурност и подкрепа на най-рисковите групи в обществото за преминаване през периода на пандемия, както и да разшири обхвата и повиши качеството на социалните услуги, да осигури мобилност на предлаганата подкрепа и интегрирано предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда. Програмата е следствие и от постоянните усилия на Община Троян за запазване здравето на гражданите и смекчаване на социалните последици върху социално неравнопоставените.Дейностите и целите по програмата разглеждат най-неравностойните групи, които са и най-уязвими в условията на пандемия - лицата без доходи и тези, живеещи под прага на бедност, самотно живеещите възрастни хора, хората с увреждания и в невъзможност за самообслужване.С водената социална и здравна политика, Община Троян очаква да се подобри достъпът до интегрирани здравно-социални услуги, да запази и да подобри качеството на живот на социално неравнопоставените групи от обществото, да гарантира дълосрочна грижа и да намали социалното въздействие на пандемията от коронавируса.Припомняме, че и през 2021 г. Община Троян ще продължи да предоставя…
Утвърдилият се в годините Общински фонд за подкрепа лечението на граждани от община Троян продължи да работи и през 2020 г., като чрез средства, отпуснати от Фонда, бе подпомогнато лечението на 35 лица от общината.Подадени бяха 32 заявления от граждани за подпомагане от фонда. Проведени са 5 заседания на комисията, по време на които са разгледани 39 заявления, в т.ч. 10 заявления подадени през 2019 г. Отложено е разглеждането на 3 заявления за представяне на допълнителни документи, от които само 1 лице е представило такива и е взето решение на следващо заседание. Направени са 2 отказа за финансово подпомагане, тъй като не отговарят на условията на Фонда. Отпуснатата финансова помощ за лечение на 35 лица, в т. ч. на 3 деца, е на обща стойност 37 641,78 лв.През 2020 г. от общинския бюджет бяха осигурени 25 000 лв., 6300.00 лв. преходен остатък от 2019 г. за деца и млади хора и 8067 лв. от дарения през 2020 г., в т.ч. 626 лв. от служители на общинска администрация. 
Нов канал за комуникацията си с гражданите въвежда кметът Михайлова в началото на 2021 г. С оглед спазване на противоепидемичните мерки, приемните дни на кмета на Общината в сградата на администрацията временно бяха прекратени. За да имат възможност желаещите да разговарят с кмета, приемните дни в последните няколко месеца се реализират по телефона.От началото на годината, администрацията въвежда и нов канал за комуникация – чрез приложението Viber, което позволява провеждане на видео-разговори. Какво е необходимо да направи всеки желаещ да разговаря по даден казус с кмета? Предварително да се запише на телефон 0670/68050 или по е-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като задължително трябва да посочи своите имена, телефон за обратна връзка и темата на разговор, която ще постави, както и как би желал да проведе разговора с кмета – чрез видео обаждане по Viber или чрез телефонен разговор. Служител от администрацията ще се обади, за да информира за датата и часа, в който заявилият желание за разговор с кмета ще получи обаждане от г-жа Михайлова.Приемните дни се провеждат в четвъртъците, в часовия диапазон от 08:30 до 10:30 ч. В населените места от общината, кметовете и кметските съветници ще съдействат на жителите да осъществят връзка с кмета на община Троян и да проведат разговор…

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011